За Нас

hippo.mk претставува online продавница за квалитетни европски детски производи. Нашата мисија е за пристапни цени да го доближиме европскиот квалитет на нашите купувачи.

Внимателно ги одбираме брендовите кои ги продаваме во нашата online продавница, со цел да претставиме веќе докажани европски производители кои сеуште не се присутни во нашата земја.

Сметаме дека кога се во прашање нашите најмили дечиња не се дозволени никакви компромиси околу квалитетот.

 

ЛЕЛАНИ УСЛУГИ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје
Адреса: Васко Карангелески 23/25, Скопје
ЕМБС: 6954723
Даночен број: 4032014524944
Надлежен регистар: Трговски регистар, број: 0805-50/155020220032383
Жиро сметка: 200002737504504, Стопанска банка75045

HIPPO.MK © 2024.